• ankaradisdoktoru.com.tr
  • +90 555 754 61 88

Ankara Acil Diş Doktoru

Ankara Acil Diş Doktoru

Diş Hekimliği bölümü, hazırlık da dahil olmak üzere toplam 5 yıllıktır. İlk iki yıl boyunca teorik dersler ağırlıktayken son 3 yılda daha çok uygulamalı dersler yapılır.

2020 yılı itibariyle Türkiye’de 86 tane Diş Hekimliği Fakültesi bulunuyor.

Ankara Diş Hekimi

Eğitimin 5. ve son yılında staj yapan öğrenciler mezun olduktan sonra klinik açabilir.

Diş hekimlerinin birçoğu şehir ve kamu hastanelerinde çalışmaktadır. Dişçilerin diğer çalışma alanları arasında, ağız ve diş sağlığı merkezleri yer alıyor.

Ankara Acil Diş Hekimi – Diş Hekimi (Dişçi) Nedir?

Diş hekimliği tıbbın uzmanlık alanlarından biridir. Bu mesleği icra eden doktorlar, diş, çene, damak gibi alanlarda ortaya çıkan hastalıkları tedavi eder. Diş hekimliğinin uzmanlık alanları çok çeşitlidir. Örneğin damak tedavisi yapan hekimlerin alanı ”periodontoloji”dir. Bunun dışında yüz ve çene bölgesindeki iskeletsel problemleri gideren doktorlara ortodontist adı verilir. Diş hekimliğinin diğer alanları: Ağız, diş ve çene cerrahisi, Pedodonti ve Protetik Diş Tedavisi.

Ankara Diş Doktoru Ne İş Yapar

1- Çürük ve kırık dişleri çeker. 2- Kök ucu rezeksiyon ve kanal tedavisi uygular. 3- Hastanın şikayetlerini dinler, diş ve çene röntgenini çekerek hastalığı teşhis eder. 4- Hastayı tüketmemesi gereken besinler konusunda bilgilendirir. 5- Damak çekilmesi teşhisi konmuş hastalara periodontal operasyonlar uygular. 6- Diş tartarlarını temizler. 7- Ters çıkan ve yanakların şişmesine neden olan 20’lik dişleri çeker. 8- Ortodontik tedavi kapsamında diş teli takar. Düzenli aralıklarla dişlerin düzelip düzelmediğini kontrol eder. 9- Hastalığın türüne göre ağrı kesici ve antibiyotik yazar. 10- Diş eti kanamalarını önlemek için çeşitli tedavi yöntemleri uygular. 11- Hastaların talepleri doğrultusunda porselen ve zirkonyum diş kaplama uygulamalarını tatbik eder.

Ankara Diş Doktoru – Ankara Dişçi

Diş hekimi olmak için 5 yıllık Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak gerekiyor. Daha sonra stajlarını tamamlayan kişiler hastane ve kliniklerde işe başlayabilir. Diş hekimleri Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından hazırlanan ücret tarifesine uymak zorundadır. Hastalardan bu tarifenin üstünde ücret talep etmek yasaktır. Bunun dışında dişçilerin hastalarına karşı yerine getirmesi gereken birtakım sorumluluklar bulunuyor. Meslek etiği adı da verilen bu sorumluluklar şunlardır:

Ankara Diş Doktorunun Sorumlulukları

1- Diş hekimleri hastanın seçimlerine saygı göstermelidir. Eğer birden fazla tedavi seçeneği varsa bu seçenekleri hastaya sunmalıdır. Bununla birlikte kendi mesleki tecrübelerine dayanarak hangi tedavinin kendisini için daha uygun olduğunu hastaya açıklamalıdır. 2- Gelen hastalara uygulanan tedaviler ve verilen ilaçlar kayıt altında tutulmalıdır. 3- Muayenehanede kullanılan tüm tıbbi ekipmanlar sterilize edilmeli. Frez ve kavitron gibi başta olmak üzere tüm aletler temizlenmeden başka hastada kullanılmamalıdır. 4- Muayenehanenin temizliğine özen gösterilmeli, Dişçi, her hastadan sonra ellerini cerrahi el yıkama solüsyonları ile yıkamalıdır. 5- Hastayı, diş bakımı ve sağlığı konusunda bilgilendirmek de diş hekimlerinin görev ve sorumlulukları arasında yer alıyor. 6- Hastanın başka bir diş hekiminden görüş almaya hakkı vardır. Her diş doktoru hastaların hakkına saygı göstermelidir. 7- Dişçiler, doğru diş fırçalama teknikleri ve diş ipi kullanma konusunda hastaları bilgilendirir. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan resimli broşürleri hasta ve hasta yakınlarına verir.

Ankara Acil Diş Doktoru – Ankara 7/24 Açık Diş Doktoru

Ankara adının kaynağı kesin olarak bilinememektedir. Belgelere dayanmayan ve günümüze kadar gelen söylentilere göre tarihte bahsedilen ilk adı Galatlar tarafından verilen ve Yunanca “çapa” anlamına gelen Ankyra’dır. Bu isim zamanla değişerek Ancyre, Engüriye, Engürü, Angara, Angora ve nihayet Ankara olmuştur.

Ankara Diş Doktoru ve Ankara Tarihi – Ankara Acil Diş Doktoru

Helenistik Dönem’de Galat boylarından Tektosag’ların başkenti olan Ankara, Roma Dönemi’nde taşra örgütünün başkenti, Bizans Dönemi’nde imparatorların konakladığı önemli bir kent, Osmanlı döneminde ise Anadolu Eyaleti’nin merkezi olmuştur. İlk kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, kent çevresinde yapılan araştırmalarda bulunan tarih öncesi izler, şehrin insanoğlunun yerleşik düzene geçtiği dönemlerde kurulduğunu göstermektedir.

Ankara Acil Diş Hekimi – Ankara 24 Saat Açık Diş Doktoru

Buluntular ve araştırmacıların yaptıkları incelemeler, Ankara’da Hititlerin, Friglerin, Lidyalıların ve Galatların yaşamış olduklarını göstermektedir. Şehrin yerleşik düzeni çok eskilere dayanmasına rağmen tarihi, ancak Hitit devrinden itibaren takip edilebilmektedir. Ankara’nın doğusunda bulunan Çorum ili sınırları içinde Boğazköy’de (Hattuşa) yapılan kazılarda, şehirle ilgili önemli ipuçları elde edilmiştir. Bir kısım yabancı tarihçilere göre Hitit eserlerinde sıkça rastlanan Ankuwa, muhtemelen bugünkü Ankara şehrinin bulunduğu yerdedir. Hititlerden sonra yöreye Friglerin hâkim oldukları görülmektedir. Eski çağ kaynaklarındaki bir efsaneye göre de Ankara’yı büyük Frig kralı Midas kurmuştur. Şehir merkezi Ulus’ta yapılan kazılarda, Friglerin oturduğuna dair kesin bilgiler elde edilmiştir. Frig devletinin yıkılmasında birinci derecede rol oynayan Kimmer istilasından sonra Ankara Lidyalıların eline geçmiştir. Fakat bu hâkimiyet Pers kralı Kyros’un bütün Anadolu ile birlikte Ankara’yı da zapt etmesi üzerine çok çabuk sona ermiştir. Aradan iki asır geçtikten sonra Büyük İskender, Anadolu’daki Pers hâkimiyetine son vermiştir.

Ankara Acil Diş Doktoru – Ankara Acil Diş Polikliniği

İmparator Augustos’un Ankara’yı kesin olarak almasından sonra burası bir eyalet olarak gelişmiş; mabetler, pazar yerleri, yollar ve su yolları yapılmıştır. Ankara 334–1073 yılları arasında Bizans İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altında kalmıştır. Bu süre zarfında da Hristiyanlığın Anadolu’daki önemli bir merkezi olmuştur. VII. yüzyıldaki Sasani akınlarından sonra Araplar şehri bir süre ellerinde tutmuşlardır.

Ankara 24 Saat Açık Diş Polikliniği Var Mı ?

Ankara’nın kaderi Bizans ordularının Selçuklu Sultanı Alpaslan tarafından 1071 yılında mağlup edilmesiyle sonuçlanan Malazgirt Meydan Muharebesi ile tayin edilmiştir. Bu galibiyet sonucunda şehir Türklerin eline geçmiştir. Ankara’nın Türklerin eline geçmesi son derece önemlidir. Çünkü Ankara Kalesi askeri bakımdan önemli bir konumdaydı. Diğer taraftan, Ege liman kentlerinden başlayarak Mezopotamya ve diğer doğu ülkelerine kadar uzanan önemli yollar üzerinde bulunan bölge, aynı zamanda doğal kaynaklar açısından da zengindi. Ankara’nın en parlak devri Alâaddin Keykubat zamanıdır. Bu dönemde şehir askeri bakımdan tahkim edilmiş, cami ve medrese gibi dinî ve ilmî eserlerle de imar edilmiştir.

Ankara 24 Saat Acil Diş Doktoru – Ankara Acil Dişçi

Selçuklu sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında şehir Moğolların istilasına uğramış, tüm çabalara rağmen istilanın önüne geçilememiştir. Sultan Gıyasettin Keyhüsrev Moğol saldırıları karşısında Ankara Kalesi’ne sığınmıştır. Moğol saldırıları sonunda Selçuklu devleti zayıf düşmüş ve bu durum Anadolu’nun İlhanlılar devletinin egemenliği altına girmesine kadar sürmüştür. Ankara bir süre İlhanlıların gönderdiği valilerin, sonra da Eretna oğullarının yönetimi altında kalmıştır. 1354 yılında Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa, şehri Osmanlı ülkesine katmıştır. Yıldırım Beyazıt devrine kadar önemli bir olay olmamıştır. Ankara Savaşı’ndan sonra şehrin kaderi de değişmiştir. Timur Ankara’dan ayrıldığı sırada, Yıldırım Beyazıt’ın oğlu Mehmet Çelebi padişahlığını ilan etmiş ve böylece Ankara’yı da almıştır.
Ankara Diş Polikliniği – Doktor Gamze Bektaş – Ankara Acil Diş Doktoru
Kanuni Sultan Süleyman devrinde Anadolu’da bir eyalet örgütü kurulmuş ve Ankara bu Anadolu eyaletlerinden birinin merkezi olmuştur. Şehir 17. yy. başlarında Celali Ayaklanması sırasında isyancıların eline düşmüştür. II. Mahmut’a isyan eden Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’nın kısa bir zaman hâkimiyetine giren Ankara, tekrar Osmanlıların eline geçmiş ve artık hiçbir istilaya uğramadan bir Osmanlı vilayeti olarak kalmıştır.
Ankara Uygun Diş Polikliniği – Kızılay Diş Doktoru – Sıhhıye Diş Doktoru
Balkan Savaşı sonunda Rumeli vilayetlerinin çoğunun kaybedilmesiyle, batıdaki Türk sınırları İstanbul’a çok yaklaşmıştı. İstanbul Boğazı’nın ele geçirilmesi de oldukça kolaylaşmıştı. Bu yüzden devlet merkezinin İstanbul’da kalması tehlikeli ve sakıncalı görülerek başkentin Anadolu içinde başka bir şehre taşınması düşünülmüştür. Savaş yıllarında en çok saldırı batıdan gelmekteydi ve Ankara bu saldırılara hayli uzak kalıyordu. 27 Aralık 1919 tarihinde, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi” Ankara’ya gelerek 29 Aralık 1919’da yayımlanan bir tebliğ ile bütün mebuslara toplantının Ankara’da yapılacağını duyurmuştur. Bu genelgeden sonra 23 Nisan 1920 tarihinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti’nin merkezi Ankara olarak ilan edilmiştir. 13 Ekim 1923 tarihinde çıkarılan bir kanun ile Ankara, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olmuştur.
Ankara Sıhhıye Acil Diş Doktoru – Ankara da Acil Diş Doktoru Nerede – Ankara Acil Diş Doktoru
Başkent seçildiği yıllarda Ankara çok az sayıda binası olan küçük, yoksul ve çorak bir şehirdi. İstiklal Savaşımızın hazırlanıp sevk ve idare edildiği bir merkez olarak Millî Mücadelemizin sembolü haline gelen bu tarihi şehir, 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından sonra giderek büyümüş; yepyeni, büyük ve modern bir görünüm kazanmıştır.