• ankaradisdoktoru.com.tr
 • +90 555 754 61 88

Ankara Diş Doktoru

Ankara Diş Doktoru

Ankara Diş hekimi; hastanın dişi, diş eti ve ağzın ilgili kısımları ile ilgili sorunlarını teşhis ve tedavi eder. Diş ve diş etlerinin bakımı ve ağız sağlığını etkileyen beslenme seçimlerinde tavsiyelerde bulunur.

Ankara Diş Hekimi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bir diş hekiminin temel görev ve sorumlulukları arasında her yaştan hastanın diş ve ağız sağlığını incelemek ve tedaviyi buna göre uygulamak bulunmaktadır. Diş hekiminin diğer sorumlulukları ise şu başlıklar altında toplanabilir;

Ankara Acil Diş Doktoru

 • Dişlerdeki çürümeyi gidermek ve boşlukları tamamlamak üzere dolgu yapmak,
 • Kırık dişleri çekmek,
 • Isırık sorunlarını düzeltmek için dişleri tedavi etmek,
 • Tıbbi prosedürler sırasında hastaların ağrı hissetmesini önlemek için anestezi uygulamak,
 • Antibiyotik veya diğer ilaçlar için reçete yazmak,
 • Takma diş gibi ağız içi ekipmanların model ve ölçülerini hastalara uygun hale getirmek,
 • Hastaları; diş ipi, florid kullanımı ve diş bakımı ile ilgili diğer yöntemler hakkında bilgilendirmek,
 • Mesleki, teknik ve idari personelin çalışmalarını denetlemek,
 • Hasta bakımını sağlayan, hasta koşullarını iyileştirebilen ya da hastayı tedavi edebilen yeni ürünler hakkında güncel bilgiye sahip olmak

Ankara Diş Doktoru – Çankaya Diş Doktoru

Diş hekimi olmak için üniversitelerin beş yıllık eğitim veren Diş Hekimliği Fakültesinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Ankara Uygun Diş Doktoru – Ankara En İyi Diş Doktoru

Diş Hekiminde Olması Gereken Özellikler

 • Sınırlı bir alanda aletler ile çalışabilecek el becerisine sahip olmak,
 • Hastalar ve diğer meslek profesyonelleri ile iyi bir iletişim kurabilmek,
 • Detay odaklı çalışarak ağız içi değişim ve problemleri saptayabilmek,
 • Hasta bakımı için doğru kayıtların tutulması da dahil olmak üzere güçlü organizasyon becerisi gösterebilmek,
 • Uzun süre ayakta durmayı gerektiren diş operasyonlarını gerçekleştirecek fiziki yeterliliğe sahip olmak,
 • Özel dikkat gerektiren hastalarla uzun süre çalışabilecek sabrı gösterebilmek,
 • Hastaların semptomlarını değerlendirip, uygun tedaviyi seçebilecek problem çözme kabiliyetine sahip olmak,
Ankara Gülüş Estetiği – Ankara Acil Diş Doktoru – Gamze Bektaş
Ankara ilk çağlardan itibaren, farklı medeniyetlerin hüküm sürdüğü bir  coğrafya ve sürekli bir yerleşmeye sahne olan bir kent…  Bugünkü Ankara kentinin kapladığı bölge ve çevresinde yapılan araştırmalar sonucundaki arkeolojik buluntular, Paleolitik dönemden başlamak üzere, Neolitik ve Bakır Çağı boyunca bölgede devam eden toplu yaşamın kültür değerleri olarak kabul edilmişlerdir.  Dolayısıyla şehrin yerleşik düzeni çok eskilere dayanmaktadır fakat bütün arkeolojik bulgulara rağmen şehrin kim tarafından ve ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ankara ve çevresinin Hititler tarafından ele geçirildiği ve bölgede yerleşik düzene geçtikleri düşünülmektedir.  Mürted ovası yakınında Bitik’te bir Hitit yerleşmesi saptanmış ve yapılan kazıda eski Hitit dönemine ait bir yerleşim yeri açığa çıkarılmıştır. Ayrıca, Ankara’nın 60 km güneybatısındaki Gavurkale kalıntıları da Hitit döneminin izleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ankara Diş Doktoru Gamze Bektaş
Hititlerden sonra bölgeye, Frigler hakim olmuştur. Kentteki ilk önemli yerleşmenin Frigler döneminde olduğu tahmin ediliyor. Eski çağ kaynaklarında, efsanelerde, Ankara’nın kurucusu olarak Frig Kralı Midas kabul edilir.  Frigler, bölgeye “gemi çıpası” anlamındaki “Ankyra” ismini veriyorlar. Frigler’in başkenti olan Gordion, bugünkü Polatlı ilçesi sınırları içerisinde yer alan Yassıhöyük Köyünde yer almaktaydı. Friglerden sonra, Ankara ve çevresi, Lidyalıların eline geçmiştir. Lidyalılardan sonra bölgede, Persler egemen olmuştur.  Lidya ve Pers döneminde, “Ankyra”ya  ilişkin bilgilerimiz sınırlı olsa da, dönemin tamamına ilişkin bilgiler, Ankara’nın önemini göstermektedir. Pers Kralı I. Dareios döneminde yapılmış “Kral Yolu”nun Ankara’dan geçmesi, kenti ticari ve askeri açıdan önemli merkezlerden biri haline getirmişti.
Ankara Diş Doktoru
Makedonya Kralı Büyük İskender’in Doğu’ya yaptığı seferler sonucunda bölgede, Persler’den sonra Makedonyalılar hakimiyet kurar. Kaynaklarda, İskender’in, Gordion şehrinden geldiği ve bir süre bölgede ikamet ettiği belirtiliyor. M.Ö. III. yüzyılda yöreye, Galatlar yerleşir. Ankyra, Galat akıncılarının bir boyu olan Tektosagların başkenti olur.

Leave a comment